FAQ

Co jest zawarte w cenie uczestnictwa?

W ramach opłaty kongresowej uczestnicy otrzymują: udział w sesji wspólnej, udział w sesjach specjalistycznych (część lekarska lub fizjoterapeutyczna), przerwy kawowe, lunch, materiały kongresowe (teczka z notatnikiem, streszczenia wykładów), identyfikator oraz certyfikat uczestnictwa punkty sekcji PTUG i OIL.

Cena NIE obejmuje noclegu.

Jaki jest koszt udziału w kongresie?

Koszt uczestnictwa w Kongresie przedstawia:

Czy otrzymam fakturę?

Tak, po poprawnej rejestracji oraz dokonaniu wpłaty faktura zostanie do Państwa wysłana drogą mailową. Wymagane jest zaznaczenie opcji chęci otrzymania faktury na etapie rejestracji.

Jak zarejestrować się na kongres?

Aby wziąć udział w Kongresie należy wypełnić Formularz rejestracyjny, a następnie dokonać wpłaty kwoty w/g tabelki opłat z zakładki opłaty na konto nr: 57 1140 2004 0000 3102 7660 2160 Echokompendium – Anna Leszczyńska -Łazor wpisując w tytule przelewu „Imię i Nazwisko – Lekarz/ Fizjoterapeuta/ Położna/ Student- opłata za Kongres PTUG”.

Jak uzyskać zniżkę członkowską PTUG za udział w kongresie?

Zniżkę członkowską za udział w kongresie uzyskuje się po zaznaczeniu w zgłoszeniu -” jestem członkiem PTUG” i przesłaniu dowodu wpłaty za członkostwo za rok 2017.